Blue DoorWashing DayAuberge de  Bavièrecolorful fishing boats in the bay of MarsaxlokkMagic in the Sky  2015Magic in the Sky  2015IMG_0373

Maltese Outside Malta